معنی و ترجمه کلمه بالاى محلى نوشتن به انگلیسی بالاى محلى نوشتن یعنی چه

بالاى محلى نوشتن

overwrite

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها