معنی و ترجمه کلمه بالا بردن به انگلیسی بالا بردن یعنی چه

بالا بردن

amplify
ante
boost
elate
elevate
enhance
enhancement
enthrone
heighten
hoist
horse
raise
sublimate
upgrade
uplift
upraise
uprear


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها