معنی و ترجمه کلمه بالا برنده فشار خون به انگلیسی بالا برنده فشار خون یعنی چه

بالا برنده فشار خون

pressor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها