معنی و ترجمه کلمه بالا پریدن و قوز کردن به انگلیسی بالا پریدن و قوز کردن یعنی چه

بالا پریدن و قوز کردن

buck


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها