معنی و ترجمه کلمه بالبداهه گفتن به انگلیسی بالبداهه گفتن یعنی چه

بالبداهه گفتن

extemporize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها