معنی و ترجمه کلمه بالبداهه گفتن به انگلیسی بالبداهه گفتن یعنی چه

بالبداهه گفتن

extemporize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها