معنی و ترجمه کلمه بالین به انگلیسی بالین یعنی چه

بالین

bedside
clinic
pillow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها