معنی و ترجمه کلمه بانویى که در نمایشات نقش فضول باشى و دسیسه کار را بازى مى کند به انگلیسی بانویى که در نمایشات نقش فضول باشى و دسیسه کار را بازى مى کند یعنی چه

بانویى که در نمایشات نقش فضول باشى و دسیسه کار را بازى مى کند

soubrette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها