معنی و ترجمه کلمه بانو به انگلیسی بانو یعنی چه

بانو

dame
dona
donna
gentlewoman
goodwife
grand dame
lady
lady ship
madam
madem
mademe
matron
mistress
mrs
senora

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها