معنی و ترجمه کلمه بانى شدن به انگلیسی بانى شدن یعنی چه

بانى شدن

spark plug


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها