معنی و ترجمه کلمه باواگن برقى حمل کردن به انگلیسی باواگن برقى حمل کردن یعنی چه

باواگن برقى حمل کردن

trolley
trolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها