معنی و ترجمه کلمه باواگن برقى حمل کردن به انگلیسی باواگن برقى حمل کردن یعنی چه

باواگن برقى حمل کردن

trolley
trolly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها