معنی و ترجمه کلمه باور کردنى به انگلیسی باور کردنى یعنی چه

باور کردنى

believable
credibility
credible
likely
plausible
probable

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها