معنی و ترجمه کلمه با آب پاک کردن به انگلیسی با آب پاک کردن یعنی چه

با آب پاک کردن

rinse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها