معنی و ترجمه کلمه با آتش ملایم پختن به انگلیسی با آتش ملایم پختن یعنی چه

با آتش ملایم پختن

braise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها