معنی و ترجمه کلمه با آمونیاک ترکیب کردن به انگلیسی با آمونیاک ترکیب کردن یعنی چه

با آمونیاک ترکیب کردن

ammoniate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها