معنی و ترجمه کلمه با آهنگ خاصى ادا کردن به انگلیسی با آهنگ خاصى ادا کردن یعنی چه

با آهنگ خاصى ادا کردن

intonate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها