معنی و ترجمه کلمه با ابهام به انگلیسی با ابهام یعنی چه

با ابهام

ambiguous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها