معنی و ترجمه کلمه با ابهت به انگلیسی با ابهت یعنی چه

با ابهت

imposing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها