معنی و ترجمه کلمه با اتیلن به انگلیسی با اتیلن یعنی چه

با اتیلن

ethylene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها