معنی و ترجمه کلمه با احساسات آمیختن به انگلیسی با احساسات آمیختن یعنی چه

با احساسات آمیختن

sentimentalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها