معنی و ترجمه کلمه با ارابه حمل کردن به انگلیسی با ارابه حمل کردن یعنی چه

با ارابه حمل کردن

sloop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها