معنی و ترجمه کلمه با اراذل و اوباش حمله کردن به به انگلیسی با اراذل و اوباش حمله کردن به یعنی چه

با اراذل و اوباش حمله کردن به

rabble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها