معنی و ترجمه کلمه با اره تراشیدن به انگلیسی با اره تراشیدن یعنی چه

با اره تراشیدن

slab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها