معنی و ترجمه کلمه با اره صاف شده به انگلیسی با اره صاف شده یعنی چه

با اره صاف شده

sawed off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها