معنی و ترجمه کلمه با استادى درست کردن به انگلیسی با استادى درست کردن یعنی چه

با استادى درست کردن

manipulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها