معنی و ترجمه کلمه با استدلال عقلى توجیه یا تفسیر کردن به انگلیسی با استدلال عقلى توجیه یا تفسیر کردن یعنی چه

با استدلال عقلى توجیه یا تفسیر کردن

rationalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها