معنی و ترجمه کلمه با استعداد به انگلیسی با استعداد یعنی چه

با استعداد

able
brilliant
capable
clever
gifted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها