معنی و ترجمه کلمه با اسطقس به انگلیسی با اسطقس یعنی چه

با اسطقس

sinewy
staminal
stoutish
tough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها