معنی و ترجمه کلمه با اسفنج پاک کردن یا تر کردن به انگلیسی با اسفنج پاک کردن یا تر کردن یعنی چه

با اسفنج پاک کردن یا تر کردن

sponge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها