معنی و ترجمه کلمه با اسکنه کندن به انگلیسی با اسکنه کندن یعنی چه

با اسکنه کندن

gouge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها