معنی و ترجمه کلمه با اشاره رساندن به انگلیسی با اشاره رساندن یعنی چه

با اشاره رساندن

signal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها