معنی و ترجمه کلمه با اشاره صدا زدن به انگلیسی با اشاره صدا زدن یعنی چه

با اشاره صدا زدن

beckon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها