معنی و ترجمه کلمه با اشکال به انگلیسی با اشکال یعنی چه

با اشکال

barely

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها