معنی و ترجمه کلمه با اشیا زیاد انباشتن به انگلیسی با اشیا زیاد انباشتن یعنی چه

با اشیا زیاد انباشتن

overstuff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها