معنی و ترجمه کلمه با اطلاع به انگلیسی با اطلاع یعنی چه

با اطلاع

aware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها