معنی و ترجمه کلمه با اقتدار به انگلیسی با اقتدار یعنی چه

با اقتدار

excathedra
sovereign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها