معنی و ترجمه کلمه با امتیاز زیاد به انگلیسی با امتیاز زیاد یعنی چه

با امتیاز زیاد

magna cum laude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها