معنی و ترجمه کلمه با انبر نگهداشتن به انگلیسی با انبر نگهداشتن یعنی چه

با انبر نگهداشتن

tong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها