معنی و ترجمه کلمه با انبیق کار کردن به انگلیسی با انبیق کار کردن یعنی چه

با انبیق کار کردن

limbec
limbeck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها