معنی و ترجمه کلمه با انضباط به انگلیسی با انضباط یعنی چه

با انضباط

orderly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها