معنی و ترجمه کلمه با اژدر خراب کردن به انگلیسی با اژدر خراب کردن یعنی چه

با اژدر خراب کردن

torpedo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها