معنی و ترجمه کلمه با اکسیژن ترکیب کردن به انگلیسی با اکسیژن ترکیب کردن یعنی چه

با اکسیژن ترکیب کردن

oxidize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها