معنی و ترجمه کلمه با این همه به انگلیسی با این همه یعنی چه

با این همه

nevertheless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها