معنی و ترجمه کلمه با باز شکار کردن به انگلیسی با باز شکار کردن یعنی چه

با باز شکار کردن

hawk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها