معنی و ترجمه کلمه با برق کشتن به انگلیسی با برق کشتن یعنی چه

با برق کشتن

electrocute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها