معنی و ترجمه کلمه با برنامه انباشته به انگلیسی با برنامه انباشته یعنی چه

با برنامه انباشته

stored program

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها