معنی و ترجمه کلمه با برگ بو یا برگ غار آراستن به انگلیسی با برگ بو یا برگ غار آراستن یعنی چه

با برگ بو یا برگ غار آراستن

laurel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها