معنی و ترجمه کلمه با بریدگى لبه اى به انگلیسی با بریدگى لبه اى یعنی چه

با بریدگى لبه اى

edge notched

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها