معنی و ترجمه کلمه با بغض شدید گریستن به انگلیسی با بغض شدید گریستن یعنی چه

با بغض شدید گریستن

snob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها