معنی و ترجمه کلمه با بى اعتنایى تلقى کردن به انگلیسی با بى اعتنایى تلقى کردن یعنی چه

با بى اعتنایى تلقى کردن

shrug off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها