معنی و ترجمه کلمه با بى توجهى از وسط خیابان راه رفتن به انگلیسی با بى توجهى از وسط خیابان راه رفتن یعنی چه

با بى توجهى از وسط خیابان راه رفتن

jaywalk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها